Werkgevers en werknemers verbinden

De arbeidsmarkt is volop in beweging en arbeidsverhoudingen veranderen. De automatisering- en robotisering graad van werk neemt toe en nieuwe wet- en regelgeving vraagt om andere oplossingen. Er komt een stroom op gang waarbij arbeidskrachten van werk naar werk begeleid worden, met een grote verantwoordelijkheid voor werkgevers om dit te begeleiden. Selfplacement helpt hierbij en zorgt dat de werknemer zelf de regie kan pakken op zijn/haar eigen toekomst, aanvullend op de activiteiten die de werkgever onderneemt.

Een platform gebouwd op ‘delen’

Selfplacement zorgt er voor dat werkgevers en werknemers vraag naar en aanbod van werk zelf gaan organiseren. Collegiaal uitlenen noemen we dat, het zorgt voor de opvang van pieken en dalen in de vraag naar arbeid. Het platform biedt bedrijven de mogelijkheid om de behoefte van werk en de beschikbaarheid van werknemers aan te geven. Het delen van kennis en ervaring is naast collegiaal uitlenen een belangrijk principe. Zo kan een medewerker via het platform ook zelf invulling geven aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Zou het niet mooi zijn als een werknemer, die lang bij zijn huidige werkgever werkzaam is en niet of nauwelijks investeert in persoonlijke ontwikkeling, eens een periode hetzelfde of juist ander werk proeft bij een ander bedrijf?

Gewoon doen

Is arbeidsmobiliteit nu zo disruptief? Nee, er zijn talloze initiatieven in Nederland waarbij dit het thema is. Diverse HR-benchmark onderzoeken wijzen uit dat strategische HR-thema’s als duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning en opleiden en ontikkelingen reeds jarenlang op de agenda staan. Wat disruptief is, dat we het nu ‘gewoon gaan DOEN.’

Samen maken we werk naar werk mogelijk

We werken samen met partners die geloven om op deze manier werk naar werk mogelijk te maken en daarom hun netwerken actief wijzen op de mogelijkheden hiervan. Hierdoor pakken medewerkers zelf de regie op hun toekomst, organiseren werkgevers lokaal, regionaal en/of (inter)sectoraal vraag en aanbod van werk en geven medewerkers met collegiaal uitlenen zelf invulling aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling.

Wat biedt het platform?

Ontdek wat Power2Match voor uw organisatie kan betekenen